Projekt typowy, a projekt indywidualny część 1

Od wielu lat rynek opanowały projekty gotowe, które zyskały ogromną rzeszę zwolenników i cieszą się nadal sporym zainteresowaniem. Wybierając jednak projekt gotowy z oferty dostępnej na rynku, należy pamiętać, że taki projekt powinien spełniać nasze oczekiwania niemal w 100%. Oczywiście drobne zmiany są możliwe w ramach adaptacji, niemniej jednak trzeba pamiętać, że każda zmiana wiąże się z kosztami. Jeśli zmiany dotyczą okien, drzwi i ścianek działowych warto zdecydować się na projekt typowy. Oszczędzamy zarówno finanse jak i cenny czas.

Adaptacja projektu, który nie do końca spełnia nasze oczekiwania i wymaga zmian:

Jeśli jednak w projekcie typowym niezbędnymi zmianami będą przesunięcia ścian nośnych, podniesienie budynku (np. podwyższenie ścianki kolankowej czy podniesienie poziomu stropu) lub/i zamiana pomieszczeń wyposażonych w urządzenia wod-kan (kuchnia, łazienka), wówczas adaptacja przestanie być opłacalna. Dlaczego? Już odpowiadamy: zmiany w układzie ścian i innych elementów nośnych wiążą się z ponownym przeliczeniem i sprawdzeniem branży konstrukcyjnej. Zwiększenie rozpiętości stropów wymaga dostosowania grubości stropu, zbrojenia (w przypadku stropów monolitycznych) lub dobrania odpowiednich elementów prefabrykowanych (w przypadku stropów gęstożebrowych). Zmniejszenie rozpiętości natomiast, będzie skutkowało tym, że strop bez dostosowania w ramach adaptacji będzie „przezbrojony”, zupełnie niepotrzebnie wydamy środki na masywny strop, który nie jest konieczny. Tak więc zmiany w układzie ścian nośnych niemal zawsze wymagają adaptacji, co wiąże się z kosztami. Podobnie sytuacja ma się z elementami instalacji sanitarnych. Czyli zmiana lokalizacji łazienki czy kuchni wymagać będzie przeprojektowania branży wod-kan. A co z instalacjami centralnego ogrzewania? Przy planowaniu powiększenia pomieszczeń zarówno w poziomie (rozsunięcie ścian), ale i w pionie (podniesienie stropu) musimy pamiętać o tym, że zwiększa się kubatura pomieszczenia, a co za tym idzie konieczne jest ponowne przeliczenie zapotrzebowania na ciepło, ponieważ bez tego może się okazać, że pomieszczenie nie będzie wystarczająco dogrzane (właściwy dobór grzejników w pomieszczeniu). Reasumując: projekt typowy jak najbardziej pod pewnymi warunkami:

  1. nie zmieniamy układu ścian nośnych zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych,
  2. zostawiamy łazienki i kuchnie w miejscu, w którym zostały umiejscowione w projekcie gotowym,
  3. stropy ograniczają przestrzeń od góry, a zwiększenie wysokości pomieszczenia będzie wymagało ponownego bilansu cieplnego i odpowiedniego doboru urządzeń grzewczych.

Na czym polega adaptacja, jeśli nie chcemy żadnych zmian projektu?

Decydując się na projekt typowy musimy pamiętać, że ZAWSZE wymaga on adaptacji przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Zakupiony projekt gotowy nie ma żadnej „mocy urzędowej” i nie może być przedmiotem zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę bez jego adaptacji. Czym jest w takim razie adaptacja projektu, skoro niczego nie chcemy zmieniać w projekcie? Głównym celem adaptacji jest dostosowanie projektu do warunków miejscowych. Co to oznacza? Już tłumaczę: każda działka budowlana ma określone warunki zabudowy na mocy ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku braku MPZP, decyzji o ustaleniu Warunków Zabudowy. Obydwa te dokumenty określają rodzaj zabudowy, formę i wielkość obiektu, ustalają wskaźniki maksymalnego ( i nierzadko minimalnego) wykorzystania zainwestowania na danej działce. Chodzi tutaj głównie o powierzchnię zabudowy w stosunku do wielkości terenu budowlanego oraz powierzchnię biologicznie czynną, czyli ilość zieleni pozostawionej na działce po odliczeniu całego zainwestowania terenu (na zainwestowanie składa się budynek, utwardzenie dojścia i podjazdu, tarasy, schody wejściowe, werandy itp.) – jednym słowem – powierzchnia biologicznie czynna to tereny zielone na naszej działce.

Adaptacja projektu typowego to szereg czynności, które należy wykonać, aby projekt nadawał się do zatwierdzenia przez właściwy urząd. Zadaniem osoby adaptującej jest dokładne sprawdzenie wymagań stawianych zabudowie na konkretnej działce i w razie konieczności dostosowanie parametrów do tych wymagań. Przykładowo – jeśli kąt nachylenia w projekcie typowym wynosi np. 30 st., a wymagania MPZP lub decyzji o Warunkach Zabudowy określają tą wartość  nachylenia połaci 40 st., wówczas należy w ramach adaptacji podnieść kąt nachylenia zgodnie z wymaganiami. Podobnie jest, gdy warunki mówią o dachu płaskim, należy dokonać takiej zmiany (z dachu stromego na dach płaski). Jest to przykład wymuszonej adaptacji, która nie wynika z potrzeb Inwestora, a jest konieczna, aby projekt mógł być zatwierdzony pozwoleniem na budowę. Podobnie rzecz ma się z innymi wytycznymi MPZP lub decyzji WZ, m.in. wielkość budynku, jego wysokość, kształt okien, kolorystyka elewacji itp. Wszystkie te elementy muszą być dostosowane do warunków zabudowy, a niekoniecznie są akceptowane przez Inwestora. Niestety nie spełnienie WSZYSTKICH warunków zabudowy, będzie skutkowało brakiem zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniem decyzji  odmownej. Warto przed zakupem działki zapoznać się z warunkami zabudowy, aby uniknąć w przyszłości niemiłej niespodzianki i  budowie domu niekoniecznie naszych marzeń.

W kolejnej części omówimy zalety i wady projektu indywidualnego, serdecznie zapraszamy.