Polityka prywatności

Pracownia Architektury MK PROJEKT specjalizuje się w projektach domów jednorodzinnych.

Polityka prywatności
MK PROJEKT – Pracownia Architektury

obowiązuje od 1.10.2019 r.

Wyjaśnienie pojęć :

  1. Serwis – strona internetowa pod adresem www.mkprojekt.pl

  2. Usługa – wszystkie oferty produktów czy usług zamieszczone w ramach Serwisu.

  3. Usługobiorca – użytkownik sieci internetowej, który wszedł na stronę Serwisu w celu zapoznania się z ofertą Serwisu.

  4. Klient – użytkownik Serwisu, który dokonał zakupów w ramach Serwisu.

  5. Użytkownik – osoba, która utworzyła osobiste konto na Serwisie.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i

rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu pod adresem www.mkprojekt.pl

jest MK PROJEKT – Pracownia Architektury, ul. Kazimierza Wielkiego 58/5 30-074 Kraków

NIP: 6771658255, REGON 356708737

nr telefonu +48 501955225 e-mail: mkprojekt@mkprojekt.pl

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym, w panelu rejestracyjnym oraz przy dokonywaniu zakupów i/lub zamówień na serwisie www.mkprojekt.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

MK PROJEKT – Pracownia Architektury przetwarza dane osobowe w celach:

1. Świadczenia usługi, prowadzenia konta Użytkownika na Serwisie pod adresem www.mkprojekt.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2. Świadczenia usług niewymagających założenia konta takich jak: np. skontaktowanie

się w celu zapytania o Towarach, świadczonych usługach, realizacji umowy.

3. Sprzedaży produktów oferowanych przez MK PROJEKT – Pracownia Architektury, podstawą

prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony

interes MK PROJEKT – Pracownia Architektury marketing własnych produktów i usług (art. 6

ust. 1 lit. f RODO). Jako marketing własnych produktów i usług rozumie się również wysyłkę newslettera.

5. Rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń

– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes MK PROJEKT – Pracownia Architektury (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia

zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6

ust. 1 lit. b RODO).

Pozostałe informacje dotyczące danych osobowych :

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania

z Serwisu pod adresem www.mkprojekt.pl oraz jest niezbędne do realizowania umowy o świadczenie

usług, w przypadku niepotwierdzenia danych niemożliwe jest kontynuowanie umowy.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi,

prowadzenia konta Użytkownika w Portalu, a po tym okresie dla celów i przez czas nieokreślony oraz

w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych

roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Odbiorcami danych osobowych będą:

1. Podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Nazwa Firmy

w celu obsługi Serwisu pod adresem www.mkprojekt.pla także podmioty świadczące usługi

związane z bieżącą działalnością MK PROJEKT – Pracownia Architektury na podstawie

zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności pośrednicy płatności internetowych, firmy kurierskie, firmy świadczące usługi hostingowe, firmy dostarczające oprogramowanie, którego użycie wymagało będzie przetwarzania danych osobowych oraz firmy partnerskie, których oferty na produkty czy usługi można znaleźć w ofercie Serwisu www.mkprojekt.pl

2. Uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.

3. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo

do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym

momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych

każda osoba może zwrócić się do MK PROJEKT – Pracownia Architektury z prośbą o

udzielenie informacji.

5. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, informujemy, że:

1. MK PROJEKT – Pracownia Architektury rejestruje adresy IP wszystkich Użytkowników Serwisu, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Serwisu, które to informacje

zapisywane są w logach systemowych.

2. Serwis używa “cookies” w celu personalizacji Usług i treści Serwisu. Polityka plików cookies opisana została w osobnym dokumencie.